Godtycklig bidragsgivning en fara för demokratin

17 februari 2021

Forum har nära följt arbetet med de demokrativillkor som just nu utreds av regeringen. Forum har ställt sig positiva till att skapa tydliga demokratikriterier för att slippa godtycklighet och rättsosäkerhet. Men vi har också pekat på vissa problem i de förslag som nu finns, där vi bland annat ifrågasatt hur långa ansvarskedjor som är rimliga. Ett exempel är tanken att varje individs handlingar på lokalplanet ska kopplas till riks- och paraplyorganisationernas möjlighet att betraktas som demokratiska och kunna söka bidrag. Det är mycket problematiskt och riskerar att få stora konsekvenser.

Demokrativillkoren är vare sig färdigformulerade eller beslutade, men vi ser tecken på att kommuner och myndigheter redan börjat anamma dem i sin bidragsgivning. Vi oroas nu av den granskning som Göteborgs stad gör av Forums medlem studieförbundet Ibn Rushd. Bland annat vill staden ha svar på om en företrädare för föreningen har samröre med en person som för tio år sedan uttryckte stöd för en annan persons åsikter. Är det en rimlig fråga att ställa? Forum, våra medlemmar och Ibn Rushd står alla för att lagar och regler ska följas. Men vi står också för att bidragsgivningen till våra organisationer ska vara rättssäker och att kriterierna ska vara tydliga. Ibn Rushd har svarat på en rad frågor kring sin organisation och sitt arbete. Bland annat har både de själva och en extern granskare visat att Ibn Rushds verksamhet spelar en viktig roll för många människor – det som bidragsgivningen syftar till. Nu inför att beslut ska fattas om en vecka är det viktigt att Göteborgs stad visar transparens och rättssäkerhet i sin bidragsgivning.

Forum upplever att det finns ett brett stöd för att värna civilsamhällets demokratiska utrymme. Men det finns en tydlig risk att fel utformade demokrativillkor försvagar civilsamhällets organisationer och begränsar våra möjligheter att verka. Därför behöver vi regler som är lika för alla, som på alla nivåer kan tolkas och användas på ett likabehandlande och rättssäkert sätt och som främjar självständigheten och mångfalden i civilsamhället.

Vill du läsa mer?
I höstas lanserade Forum skriften ”Civilsamhället och demokratin – en introduktion till hur civilsamhället bidrar till en stark demokrati”. Skriften ger en överblick över civilsamhällets roll i demokratin historiskt och i dag och innehåller även en genomgång av några av de förslag till demokrativillkor som finns.

För att ladda ned och ta del av skriften, klicka här.

Läs Ibn Rushds redogörelse för ärendet i Göteborg.