Frälsningsarmén: ”I Forum kan vi tillsammans vara en röst för de mest utsatta”

2 september 2021

Frälsningsarmén var under många år medlem i Forum och är nu tillbaka efter en kortare paus. Robert Tuftström är divisionschef för Frälsningsarméns sociala division:

– Forum är en självklar plattform för oss att kunna nätverka med organisationer med liknande målgrupper, där vi kan föra samtal och driva frågor som är gemensamma. Pandemin drabbade oss hårt så vi behövde ta en paus från många nätverk och sammanhang, däribland Forum. Men målet var hela tiden att komma tillbaka – vi måste finnas i Forum. Nu ser vi fram emot att återuppta samtal med andra organisationer.

Frälsningsarmén driver ett brett socialt arbete och har verksamhet för att stötta människor i hemlöshet, barn och familjer, utsatta kvinnor och människor som lever i missbruk. Under pandemin har Frälsningsarmén sett en stor ökning av människor som söker hjälp.

– Våra sociala verksamheter har verkligen inte tagit paus utan vi har anpassat och utökat våra verksamheter. Vi har sett isoleringen öka och de utsatta har blivit än mer utsatta, samtidigt som det varit svårare att få hjälp från socialtjänsten under den här tiden. Då har våra verksamheter fångat upp människor och vi har bland annat delat ut mer akut hjälp i form av mat och kläder än tidigare.

Samtidigt som Frälsningsarmén ökade sin verksamhet under pandemin minskade intäkterna. Secondhand-verksamheten Myrorna, vars överskott går till Frälsningsarméns sociala arbete, fick cirka 25 miljoner kronor mindre i intäkter under 2020. Boendeverksamheterna har haft färre placeringar, vilket har påverkat ersättningen från kommunerna som betalar per plats.

– Vi har tagit del av MUCF-stödet och har ökat vår insamling, men det räcker inte för att täppa igen alla hål. Till exempel fick vi ökade kostnader när vi har arbetat för att motverka smittspridning – förändrade rutiner, skyddsklädsel och isoleringsrum för smittade. Men nu ser vi att det äntligen börjar vända och att vi går mot någon form av normalisering.

Genom medlemskapet i Forum ser Robert Tuftström att organisationerna gemensamt har bättre förutsättningar att mobilisera för att motverka samhällsutmaningar vi står inför.

– Människor i utsatthet blir allt fler och här finns det mycket vi kan göra tillsammans. Ett exempel är det IOP med Stockholms stad vi ingår i tillsammans med andra organisationer för att stötta utsatta EU-medborgare. Och framför oss har vi kanske en tredje flyktingkris – det behöver vi ha en gemensam beredskap för. Tillsammans kan vi vara en röst för de mest utsatta i samhället.