Förvaltningsrättens dom ger MUCF fel

13 april 2021
När Djurskyddet Ungdom ansökte om statsbidrag för första gången 2020 fick de avslag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) med motiveringen att förbundet inte levde upp till kraven på en demokratisk organisation. Djurskyddet Ungdom valde att överklaga MUCF:s beslut i förvaltningsrätten, och i en dom som meddelades i slutet av mars gav domstolen Djurskyddet Ungdom rätt. Ett beslut som välkomnas av Forum.

När Djurskyddet Ungdom ansökte om statsbidrag för första gången 2020 fick de avslag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) med motiveringen att förbundet inte levde upp till kraven på en demokratisk organisation. Det är en av flera organisationer som fått avslag på grundval att man inte ansetts leva upp till myndighetens krav på en demokratisk organisation.

Anledningen till MUCF:s beslut att avslå Djurskyddet Ungdom statsbidrag handlade om att det i förbundets stadgar stod att stadgeändringar på lokalförbundsnivå skulle godkännas centralt, av förbundsstyrelsen. Enligt Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) var det här bara ett av flera exempel där ungdomsorganisationer nekades bidrag på grunder som LSU inte kände igen sedan tidigare. En bild Forum delar.

Civilsamhällets utrymme i form av självständighet, fri röst och aktör, är helt centralt i en fungerande demokrati. MUCF har länge jobbat för att stödja föreningslivets viktiga demokratiarbete och även skapat flera förutsättningar för det. Det tror vi också är MUCF:s fortsatta utgångspunkt.

Det är även av högsta vikt att regeringens kommande utredning om demokratikriterier vid bidragsgivning, vars direktiv släpps senare i höst, har en tydlig ingång i vad som är en demokratisk organisation. Här behöver politiken visa på att detta aldrig ska bygga på fördomar och lösryckta fakta.

Det visade också förvaltningsrätten i denna dom. Därför hurrar vi demokratin och civilsamhällets utrymme lite extra just i dag.