Forum: ”Vi förväntar oss att den nya regeringen står upp för civilsamhällets självklara plats i demokratin”

22 september 2022

En intensiv valrörelse är över och statsministerkandidat Ulf Kristersson (M) väntas bilda regering med stöd av Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Även om förhandlingar ännu pågår och det först är när vi har en budgetproposition på plats som vi med säkerhet vet hur valresultatet kan komma att påverka civilsamhället i Sverige, ser Forum flera orosmoln.  

Efter ett historiskt jämnt val är det till slut klart att det blir ett maktskifte i Sverige, även om regeringsbildningen i skrivande stund inte är färdig. Vilka konsekvenser resultatet kan komma att få för civilsamhällets organisationer vet vi ännu inte, men Forum konstaterade tidigt i valrörelsen att riksdagspartierna står väldigt långt ifrån varandra i synen på kultur- och civilsamhällessfrågor, vilket försvårar uttolkningen av vad som nu väntar idéburna organisationer i Sverige.        

Allvarliga signaler inom kultur- och civilsamhällespolitiken 

Forums ändamål är att främja förutsättningarna för samt stödja utvecklingen av idéburen organisering med social inriktning i Sverige. Vi följer därför nogsamt utvecklingen, men oroas av hur kultur- och civilsamhällespolitiken kan komma att utformas framgent. Splittringen bland partierna i synen på civilsamhällets roll och bidrag till demokratin och välfärden öppnar för stora osäkerheter.  

Inte minst Sverigedemokraterna har under den gångna mandatperioden presenterat ett antal förslag som tvärtom skulle försämra förutsättningarna för våra medlemmar och civilsamhället i stort. Det handlar om en uttryckt vilja att stoppa stödet till etniska föreningar och folkhögskolorna samt att minska stödet till folkbildningen, minoritetsorganisationer och biståndsorganisationer. Förslag som i viss utsträckning delas av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, även om inget av dessa partier aviserat en vilja att gå lika långt. Varken M, KD eller L har föreslagit nedskärningar i folkbildningen på samma höga nivåer som SD, och L och KD står dessutom fast vid enprocentmålet för det svenska biståndet, något som flera ideella organisationer uppmanar dem att fortsätta göra.  

Även i frågan om den fria opinionsbildningen ser vi stora utmaningar. Den senaste veckan har vi bevittnat hur den svenska kommittén mot antisemitisms oro för ett parti med nationalsocialistiska rötter har anklagats för att vara “propagandainslag” och anledning till att public service behöver “reformeras i grunden”. Sverigedemokraternas uppmaning indikerar ett tydligt brott mot den röstbärande civilsamhällestradition vi länge värnat och velat stärka i Sverige. Övriga partiernas svar blir därför avgörande och vi förväntar oss att den nya regeringen klarar av att stå upp för civilsamhällets självklara plats i demokratin.