Forum: ”Vandaliseringen av Stockholms moské en mycket allvarlig tidsmarkör”

23 februari 2024

Två dagar i rad har Stockholms moské utsatts för hatbrott. Ett hakkors har ristats in vid ena entrédörren och fönsterrutor har krossats. Gärningsmannen lämnade dessutom ett hotfullt meddelande tydligt på porten och skrev ”döda muslimer”.

Forum ser mycket allvarligt på det som skett och vill uttrycka sitt fulla stöd och deltagande till moskén, en av medlemsföreningarna i Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS), en av Forums medlemmar.

”Attacken mot Stockholms moské är ytterligare en sorglig och skrämmande markör för hur utsatta Sveriges muslimer är i dagens samhällsklimat. De många angrepp som drabbar minoritetsorganisationer generellt, och muslimska organisationer i synnerhet, saknar motstycke och behöver åtgärder som möter hatets utmaningar på alla nivåer. Hatbrottet vi ser nu är ett i raden, många troende i Sverige idag är otrygga.”, säger Forums ordförande Hannah Kroksson.

”Mobilseringen måste gå på tvärs, hitta nya vägar och sammanhang så att hela samhället klarar att se och stå upp för de individer och sammanhang som dagligen utsätts för kränkningar, hot och hat. Vi vet att i synnerhet etniska, religiösa minoriteter och rasifierade upplever detta. Vi kan organisera oss tillsammans och det behöver vi också göra.”