Forum välkomnar Amnesty 

11 mars 2024

Vid årsskiftet trädde Amnesty Sverige in som ny medlem i Forum. En viktig röst i det organisationsöverskridande arbetet för civilsamhällets demokratiska utrymme.

”Forums styrelse är mycket glada över att kunna välkomna Amnesty Sverige som medlemsorganisation. Vi är övertygade om att det kommer att stärka vår röst i avgörande frågor, så som det demokratiska utrymmet och fri- och rättigheter i Sverige”, säger Forums ordförande Hannah Kroksson.

Enligt Anna Johansson, generalsekreterare på Amnesty, är samverkan inom den idéburna sektorn central om vi ska kunna möta de utmaningar vi står inför.

”Vi ser just nu en oroande utveckling i Sverige med politiska förslag som ifrågasätter grundläggande mänskliga rättigheter, såsom alla människors likhet inför lagen. Lösningen på de samhällsutmaningar som vi står inför kan aldrig vara att göra avkall på våra mänskliga rättigheter. Därför känns det extra viktigt att bidra till Forums arbete, tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer”, säger Anna.

Den dialog- och kunskapsorienterade verksamhet som Forum bedriver är något Amnesty vill vara med och bidra till genom sitt medlemskap. Kunskapsutbytet som sker mellan medlemmarna i Forum ser Amnesty som viktigt i ett samhälle som förändras allt snabbare och där hoten mot grundläggande fri- och rättigheter är uppenbara.

”Att vara medlemmar i Forum är ett bra sätt att tillsammans med andra organisationer kunna påverka samhällsutvecklingen. Amnesty kämpar för en värld där mänskliga rättigheter ska gälla alla. Mänskliga rättigheter är inget val och inget som den svenska regeringen kan välja – eller välja bort – när det passar. Att arbeta gemensamt med andra är ett sätt att samla resurser och kunskap. Det blir extra viktigt i ett läge där rättighet ställs mot rättighet, grupp mot grupp och människa mot människa”, fortsätter Anna Johansson.

Mer om Amnesty International Sverige

Amnesty International är en medlemsorganisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Sedan 1961 är visionen en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. För att nå visionen utreder och dokumenterar Amnesty allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som sedan ligger till grund för våra kampanjer. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner för att kunna utöva påtryckningar mot makthavare. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty International även med information, utbildning och opinionsbildning.