Forum stärker arbetet för öppenhet och inkludering

25 februari 2021

I ett samhälle där vissa invånare utesluts, oavsett om det sker på grund av religion, etnicitet, ursprung eller något annat, tappar demokratin styrka och legitimitet. När rasistiska ideologier är på frammarsch måste vi demokratiska aktörer visa var vi står. Därför fortsätter nu Forum arbetet med att stärka civilsamhällets organisationer i arbetet för öppenhet och inkludering.

Öppenhet och inkludering är två fundament i det organiserade civilsamhället; i föreningsliv, folkrörelser, samfund och andra idéburna organisationer. Ett inkluderande civilsamhälle är en stor resurs. Utan det hade Sverige varit fattigare. I ett samhälle där vissa invånare utesluts, oavsett om det sker på grund av religion, etnicitet, ursprung eller något annat, tappar demokratin styrka och legitimitet. Historiskt och i modern tid har civilsamhället varit den ledande aktören för att stå upp och försvara allas lika värde och rättigheter.

Vi lever i en tid nu då detta värde måste försvaras. Krafter som vill stänga in och stänga ute växer, och både samhället i stort och våra egna organisationer har ett ansvar att skapa verklig jämlikhet. Våra organisationer ser dessa utmaningar och vi tar inte vår demokrati för given.

Kort om nätverket

Nätverket ”Civilsamhälle för öppenhet och inkludering” är en förlängning av Forums tidigare arbete i syfte att stärka civilsamhällets organisationers arbete mot rasism och intolerans. Nätverket som ligger till grund för plattformen har drivits under drygt ett år nu och med mycket goda resultat.
Fokus för 2021 är:
– Nätverksträffar
En möjlighet för organisationer med antirasistisk verksamhet att ses och utbyta information, dela erfarenheter och stötta varandra.
– Kompetenshöjande insatser 
En möjlighet att stärka kapaciteten och kunskapen inom organisationer som vill bedriva antirasistisk verksamhet. 
– Påverkansarbete
En möjlighet för organisationer att var för sig och gemensamt bli vassare påverkansaktörer för ett samhälle präglat av öppenhet och inkludering.
För att gå med i nätverket och få del av vår omvärldsbevakning kring antirasistiska frågor, klicka här.
För mer information, kontakta projektledare Anton Alsander.
anton.alsander@socialforum.se
072 547 45 66