Forum rekryterar generalsekreterare

10 januari 2024

Är du en modig och trygg ledare som vill jobba tillitsbaserat för att värna, utveckla och fördjupa demokratin i Sverige, stärka civilsamhällets förutsättningar och främja det ideella engagemanget? Nu söker vi på Forum – idéburna organisationer med social inriktning vår nästa generalsekreterare.

Kort om tjänsten

I rollen som generalsekreterare är du ytterst ansvarig för det operativa arbetet. Du leder organisationens utveckling, samt rapporterar och redovisar dess resultat till styrelsen. Ditt arbete leds av styrelsen och du arbetar nära ordförande och i löpande kontakt med medlemsorganisationer. Du arbetsleder verksamhetsledaren för Volontärbyrån samt leder det samhällspolitiska arbetet, möjliggör ny verksamhetsutveckling och administrerar Forum som förening. Forum är i ständig förändring och förutsättningarna kan bitvis vara snäva, för att trivas i arbetet behöver du tycka att det är roligt och meningsfullt att både skapa konkreta förutsättningar för den egna organisationen och jobba med de stora strukturella förutsättningarna för sektorn i stort.

För att läsa mer och söka, klicka här.