Forum med Volontärbyrån i Almedalen 2023

2 juni 2023

Seminarium om frivilliginsatser i välfärden

Civilsamhället och det ideella engagemanget är en av nycklarna för att motverka ökad social utsatthet, ofrivillig ensamhet och en välfärd under press. Men abdikerar det offentliga från sitt ansvar? Är vi på väg mot ett samhälle där ideella krafter tvingas täcka upp för bristerna i välfärden? Forum – idéburna organisationer med social inriktning bjuder tillsammans med Volontärbyrån in till seminariet När volontärer täpper hålen i välfärdsnätet – ett samhällskontrakt under omförhandling? Seminariet äger rum den 29 juni klockan 9.00 – 9.40 och är en del av Civilsamhällesarenan som anordnas av flera av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Vill ni ha med oss i er panel?

Hur säkrar vi engagemanget och civilsamhällets betydelse i framtiden? Hur kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för ett ideellt engagemang som stärker demokratin, förebygger ofrivillig ensamhet och främjar tilliten och gemenskapen i vårt samhälle? Det vill vi på Forum och Volontärbyrån gärna prata mer om i Almedalen.

Forum med Volontärbyråns medarbetare Anton Alsander, Emelie Edin, Calle Norling och Anna Snell är på plats och pratar gärna i seminarier och samtal om idéburen organisering, socialt arbete, demokrati och ideellt engagemang. Det kan handla om hur vi skapar förutsättningar för ett starkt förenings- och organisationsliv, försvarar det demokratiska utrymmet, möjliggör tillgänglighet och inkludering och hur ideellt engagemang kan motverka ofrivillig ensamhet och bidra i krisberedskapen.

Kontakta gärna Anton Alsander för mer information. Är du i Almedalen och vill ses? Hör gärna av dig!

Andra seminarier där vi medverkar

Ofrivillig ensamhet – kan en nationell strategi skapa fler gemenskaper i samhället?

Hot och hat mot civilsamhället – hur ser det ut och vilka erfarenheter finns för att motverka det?