Forum med flera: ”Du urholkar civilsamhället, beslut efter beslut, Ulf Kristersson”

12 april 2024

För den som värnar demokratin är ett kraftfullt civilsamhälle lika viktigt som mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, fri kultur och fria medier. Nu monterar regeringen ner det föreningsliv som var med och byggde Sverige. Vi kräver av statsminister Ulf Kristersson att lägga om politiken. Detta skriver Forum tillsammans med LSU, LO, Concord, Giva Sverige, Civos, Fremia, Forum Civ, TCO i en gemensam debattartikel.

I regeringens retorik är civilsamhället ”en omistlig förutsättning för ett levande demokratiskt samhälle.” Men i praktiken tas beslut efter beslut som begränsar civilsamhällets roll. Det sker genom en utfasning av folkrörelsebiståndet, omfattande nedskärningar av folkbildningen, indraget stöd till freds- och etniska organisationer, för att nämna några exempel. Nu riktar sig därför Forum tillsammans med ett antal andra paraplyorganisationer och arbetsmarknadsparter till statsminister Ulf Kristersson (M) med ett gemensamt budskap: urholka inte de rättigheter och den demokrati som vi kämpat så hårt för.

Läs hela vår debattartikel på Altinget.