Forum m.fl.: ”Lagförslag mot deltagande i terroristorganisation måste revideras”

2 maj 2023

Lagförslaget om att kriminalisera deltagande i terroristorganisation riskerar att försvaga rättssäkerheten, yttrande- och tryckfriheten. Detta skriver Forum tillsammans med Amnesty, Civil Rights Defenders och LSU på SvD Debatt och uppmanar regeringen att tänka ett varv till. 

En rättsstat är aldrig starkare än den respekt som regering och riksdag visar för demokratiska principer, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Därför är det djupt oroande att regeringens lagförslag mot deltagande i terroristorganisation idag väntas få stöd av en bred majoritet i riksdagen – trots Lagrådets allvarliga invändningar.

”Liksom Lagrådet uppmanar vi därför regeringen att tänka ett varv till. Det bör på nytt övervägas om en lagstiftning av den här typen verkligen bör införas och hur den i så fall ska utformas. Det är också hög tid för regering och riksdag att visa större respekt för Lagrådet i Sverige. En lämplig början vore att hörsamma och agera på Lagrådets aktuella kritik.”, säger Hannah Kroksson, ordförande, Forum.

Länk till hela debattartikeln.