Forum m.fl.: ”Tillgång till bankkonto avgörande för föreningsfriheten”

7 mars 2024

Föreningsfriheten hotas idag av något så banalt som tillgången till ett bankkonto, och för varje dag som går blir det allt svårare för ideella föreningar och trossamfund att öppna bankkonton. Särskilt utsatta är små, ideella föreningar utan anställda.

På bordet finns nu förslag från Malin Björk. Centerpartiet respektive Malin Danielsson, Liberalerna i riksdagen om snabba förändringar av betaltjänstlagen som skulle ge ideella föreningar enklare tillgång till bankkonto. Det innebär att ledamöterna i finansutskottet har chansen att skicka en skarp signal till Regeringskansliet, Finansdepartementet, Finansinspektionen och bankerna om att föreningar behöver, och har rätt till, sina bankkonton.

Detta skriver Forum idag på Altinget.se tillsammans med Fremia, Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan, Giva Sverige, LSU – The National Council of Swedish Children and Youth Organisations och Scouterna.

Läs hela debattartikeln här: https://www.altinget.se/artikel/tillgaang-till-bankkonto-avgorande-for-foreningsfriheten