Forum har ny styrelse

24 maj 2022

Forum har nu hållit sitt representantskap, där 21 ombud från Forums medlemsorganisationer deltog. Under mötet presenterade Forums generalsekreterare Maria Alsander verksamheten de senaste två åren, och berättade hur Forum och dess verksamheter har arbetat framförallt med frågor som rör demokrati, ideellt engagemang och coronapandemins konsekvenser. På dagordningen stod även frågor om Forums verksamhetsinriktning framåt, och för att fortsätta samtalen kring det kommer ett nytt representantskap att hållas i slutet av året. Vid mötet valdes en ny styrelse, som kommer att ledas av ordförande Erika Brundin fram till det nya representantskapet.

Forums styrelse består av följande personer:

Erika Brundin, Svenska kyrkan, ordförande
Kjell-Åke Waldner, Sensus, vice ordförande
Sissella Helgeson, ledamot
Mattias Ingeson, Bilda, ledamot
Arne Larson, IOGT-NTO, ledamot
Ibrahim Mohamed, Islamic relief, ledamot
Elisabeth Styf, ledamot
Emelie Weski, Ibn Rushd, ledamot