Forum har fått ny styrelse och verksamhetsinriktning

16 december 2022

Det demokratiska utrymmet, idéburen röst och organisering samt Volontärbyrån var i fokus när Forums medlemmar träffades för ett extra representantskap den 15 december. På mötet valdes bland annat en ny styrelse och Forums verksamhetsinriktning reviderades. 

Forums medlemmar samlades för att tillsammans staka ut den gemensamma vägen framåt och följa upp det uppdrag som det ordinarie representantskapet beslutade om i maj tidigare i år. Förslag på ny verksamhetsinriktning, Forums intressepolitiska fokus och dess finansiering, förslag på nya medlemsavgifter samt val till styrelse och valberedning behandlades.

Ny verksamhetsinriktning innebär tydliggjort fokus på demokratiskt utrymme och organisering

Under mötet reviderades Forums fyraåriga verksamhetsinriktning för 2021–2024. Forum ska under åren 2023–2024 fortsätta driva och utveckla såväl Volontärbyrån som Ideella jobb för att stärka idéburen organisering. Forum ska också stärka det intressepolitiska påverkansarbetet med fokus på det demokratiska utrymmet, till exempel hotet mot demokratin, och den idéburna organiseringens röstbärande roll. För att läsa den reviderade inriktningen i sin helhet, klicka här.

Hannah Kroksson utsedd att leda nya styrelsen

På mötet valdes en ny styrelse och ordförande blev Hannah Kroksson, till vardags vice ordförande i Hela Människan och generalsekreterare för LSU. Tillsammans med ytterligare fem ledamöter från Forums medlemsorganisationer ska hon arbeta för att stärka och utveckla organisationens arbete framåt. ”Det känns stort att få ett så tydligt och angeläget uppdrag från medlemsorganisationerna. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans hitta utvecklade former för medlemsorganisationernas engagemang och att gemensamt agera för ett starkt demokratiskt utrymme”, säger Hannah Kroksson, ny ordförande i Forum.

Den nya styrelsen består av:Hannah Kroksson, Hela Människan
Martin Carlstedt, Svenska kyrkanMohamed Ibrahim, Islamic ReliefEmelie Weski, Ibn Rushd StudieförbundAnnika Thelin, Individuell MänniskohjälpChristina Vauhkola, Frälsningsarmén