Forum har beviljats medel för nytt projekt mot rasism och intolerans

8 juni 2023

Forum har tagit emot det glädjande beskedet att vi beviljats medel för projektet ”Organiserad öppenhet och tillit – för ett Sverige utan rasism och intolerans” av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Projektet ska stärka samarbetet inom civilsamhället i syfte att utveckla Sveriges förutsättningar att motverka rasism, exkludering och polarisering. Planerade aktiviteter består i nätverksträffar och kunskapsspridande seminarier, i synnerhet inom ramen för det redan etablerade samarbetet Kommittén mot antimuslimsk rasism och islamofobi (KAMRA), samt fördjupad samverkan mellan akademi och ideella organisationer.

”Det här ger oss möjligheten att som nationell paraplyorganisation fortsätta ta ansvar för att stå upp mot auktoritära och rasistiska idéer, men också stärka våra medlemmar och andra i det arbetet.”, säger Anton Alsander, sakkunnig på Forum.

Vill din organisation veta mer eller medverka? 

Arbetar din organisation antirasistiskt eller känner du kanske till ett projekt eller verksamhet som du vill lyfta i sammanhanget? I så fall vill vi veta mer!

Kontakt: anton.alsander@socialforum.se