Forum: ”Göteborgs stads beslut om bidrag till Ibn Rushd är en seger för rättssäkerheten”

28 april 2023

Efter år av turer fram och tillbaka har socialnämnden centrum i Göteborg beviljat studieförbundet Ibn Rushd stöd i staden. För Forum är beslutet en seger för rättssäkerheten. ”Det offentliga har ett ansvar att bereda beslut på ett sätt som bygger på fakta och transparens och därefter fatta beslut som matchar beredningen”, säger Hannah Kroksson, Forum.

De rödgröna partierna i Göteborg har tillsammans beslutat om ett bidrag på 1,1 miljoner för innevarande år till Forums medlem Ibn Rushd Studieförbund. I Göteborg stads beslutsunderlag2023 står det att förvaltningen handlagt en ny ansökan om medel för 2023 och i samband med denna även gjort en granskning av studieförbundets samarbetspartner. Förvaltningen har i sin granskning inte funnit några belägg för att Ibn Rushd eller dess samarbetspartner skulle stå i strid med demokratins principer och föreslår därför att nämnden beviljar studieförbundets ansökan.

Staden betalar årligen ut omkring 28 miljoner kronor till tio olika studieförbund och efter många turer återfår alltså Ibn Rushd nu sitt stöd.

”Beslutet är en seger för rättssäkerheten och civilsamhällets utrymme i Sverige. När allvarliga anklagelser utan empirisk bevisning blir fakta i det offentliga beslutsfattandet är vi illa ute. Det är därför mycket glädjande att Göteborgs stad valt att agera utifrån förvaltningens granskning.”, säger Hannah Kroksson, ordförande, Forum.

Enligt Hannah visar exemplet från Göteborg även hur viktigt det är att regeringen i sitt framtida förslag till nya demokrativillkor i den nationella bidragsgivningen minimerar riskerna för godtycklighet.

”Denna process belyser tydligt hur förödande det är när en beslutsprocess inte bygger på beredningen utan riskerar fattas efter fördomar eller lösryckta påståenden. När regeringen når ett förslag på enhetliga demokrativillkor behöver de kunna svara på hur de ska implementeras på ett rättssäkert sätt”, avslutar Hannah.