Föreningsfriheten är kärnan i en demokrati – stor försiktighet krävs vid förändring av grundlagen

17 mars 2021
En förändring i grundlagen som ger möjlighet att begränsa föreningsfriheten. Det föreslår grundlagskommittén i ett delbetänkande. Förändringen skulle syfta till att möjliggöra en bredare kriminalisering av deltagande i terroristorganisation. Forum menar att det krävs stor försiktighet vid grundlagsförändringar.

Rätten att organisera sig är själva kärnan i ett fritt civilsamhälle som del av ett demokratiskt samhälle. Forums utgångspunkt är att föreningsfriheten är en mänsklig rättighet som inte ska inskränkas. Rasistiska, diskriminerande eller kränkande handlingar däremot ska aldrig accepteras, naturligtvis inte heller handlingar som faller under kategorin terrorism. Att motarbeta terrorism av olika slag är en mycket viktig uppgift för varje demokrati, men det får aldrig leda till att vi försvagar det vi säger oss vilja skydda  själva demokratin.  

Att öppna för möjligheten för riksdagen att i vanlig lag besluta om att begränsa föreningsfriheten kommer med allvarliga risker för det demokratiska utrymmet. Vi uppmanar därför våra beslutsfattare att mycket varsamt hantera detta förslag och på djupet se över dess implikationer. Är en inskränkning av den grundlagsskyddade föreningsfriheten verkligen det främsta verktyget för att motverka terrorism?   

För att ta del av delbetänkandet, klicka här.