Forum: ”Drevet mot Ibn Rushd Studieförbund saknar grundläggande fakta och proportioner”

20 december 2023

Den senaste tidens allvarliga kritik mot Ibn Rushd saknar både fakta om processerna och proportioner. I stället för en saklig diskussion om studieförbundets självkritiskt egenrapporterade brister i dokumentationen ser vi en våg av hat och okunskap. Det är djupt problematiskt och skadar såväl tilliten som den demokratibärande verksamheten, samtidigt som hoten spär på den rasistiska diskursen och skadar enskilda.  

Forum har under lång tid följt diskursen och de många anklagelser som medlemsorganisationen Ibn Rushd utsatts för i den svenska debatten. Vid ett flertal tillfällen har vi även försvarat organisationen i den strida ström av uppenbart ideologiskt motiverade angrepp som sköljt över organisationen, och som i förlängningen påverkat bland annat rättssäkerheten i offentlig bidragsgivning.

Till följd av TV4:s rapportering den 7 december om att studieförbundet skulle ha ”undervisat barn i sjuårsåldern om att barnaga är acceptabelt, att homosexualitet är en synd och om antisemitiska konspirationsteorier” har vi återigen bevittnat hur en hatstorm initierats, full av medvetna missförstånd och oskäliga misstänkliggöranden, men också hur myndigheter och kommuner reagerat okritiskt i förhållande till rapporteringen och bland annat pausat offentliga bidrag till organisationen.

För en bättre inblick och en journalistisk granskning av vad det faktiskt är som hänt rekommenderar vi därför att läsa tidningen Syres artikel ”Sanning eller sensation – så byggs mediedrevet mot Ibn Rushd”. Den visar på ett förtjänstfullt sätt problemen i rapporteringen och dess inramning. Artikelförfattaren har bland annat gått igenom Folkbildningsrådets granskning och intervjuat såväl Ibn Rushds förbundschef som Folkbildningsrådets kommunikationschef, och kunnat konstatera att medieuppgifterna inte hänger ihop eller går att slå fast. I stället är verkligheten den att dokumentation saknas över hur två religiösa urkunder med antidemokratiskt innehåll använts i en mycket begränsad del av verksamheten. Något Ibn Rushd själva agerat på, samt vidtagit adekvata åtgärder för att möta.

”Den hätska och osakliga debatt och de många angrepp som drabbar muslimska organisationer i Sverige idag generellt, och Studieförbundet Ibn Rushd i synnerhet, saknar motstycke. Den senaste tidens rapportering är bara ett i raden av alarmerade exempel på detta.”, konstaterar Forums ordförande Hannah Kroksson.