Finalister i Årets initiativ 2023

22 november 2023

HLR på teckenspråk, ferieteam för ökad inkludering på arbetsmarknaden och digital plattform för matglädje riktad till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Dessa sociala innovationer har nu chans till priset Årets initiativ 2023, som varje år tilldelas en nyskapande och samhällsförändrande verksamhet i civilsamhället. Forum står bakom utmärkelsen som tillkännages den 1 december och firas på plats i Stockholm på den internationella frivilligdagen 5 december. 

– Den ideella organiseringen är helt avgörande för samhällets förmåga att möta nya utmaningar. Barnavårdscentraler, folktandvård, kvinnojourer, Wikipedia och Missing People är alla exempel på innovationer i civilsamhället som visat på den kraft som frigörs när människor går samman för att tillsammans skapa förändring för sig själva och andra. Genom Årets initiativ får vi möjlighet att uppmärksamma innovationer i civilsamhället som har potential att skapa verklig samhällsförändring, säger Hannah Kroksson, ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning. 

Om årets finalister  

HLR på teckenspråk, Riksföreningen för hörselskadade och döva barn med familjer, Riksförbundet HjärtLung Botkyrka Salem  

I samarbete med Riksförbundet HjärtLung – Botkyrka Salem har Riksföreningen för hörselskadade och döva barn med familjer utvecklat nya metoder och verktyg för att lära ut hjärt-lungräddning på teckenspråk, utbilda teckenspråkiga HLR-instruktörer och sprida kunskap om teckenspråk samt att samverka med olika aktörer för att aktualisera ny teknik. Initiativet visar på vikten av möten över organisationsgränser och på civilsamhällets förmåga att adressera helt centrala och samhällsviktiga kunskapsluckor, i detta fall HLR-utbildningar på teckenspråk för målgruppen döva och hörselskadade.  

Ferieteam, Passalen 

Tillsammans med förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs stad har föreningen Passalen tagit fram en metod för att möjliggöra för fler unga att få chansen att ta ett första steg ut på arbetsmarknaden. Med ett särskilt fokus på unga med funktionsnedsättning har föreningen utvecklat en befintlig verksamhet – feriejobb inom kommunen – som underlättat för en grupp som generellt sett står långt ifrån arbetsmarknaden och har svagare konkurrensförmåga. Genom att föra samman en ungdom i behov av stöd med en annan ungdom (stödjare) som tillsammans bildar ett ferieteam på arbetsplatsen har initiativet möjliggjort för 208 unga i behov av ledsagning och stöd att pröva på ett arbete på likvärdiga villkor. Ett utmärkt exempel på hur civilsamhället är med och förebygger utanförskap i Sverige. 

Matglad, Hushållningssällskapet Västra 

Matglad-familjen är en uppsättning verktyg som möjliggjort för fler att i vardagen utföra det som ofta betraktas som en självklarhet, nämligen att planera och laga sin mat själv. Innovationen är framtagen av Hushållningssällskapet Västra och består av inte mindre än fem olika applikationer som på olika sätt förenklar matlagningen för människor med olika funktionsnedsättningar. Genom en tydlig steg-för-steg-struktur vägleds användaren, från nödvändiga förberedelser till färdig varmrätt med tillbehör. Applikationerna har hittills laddats ned över 200 000 gånger och bidragit till att på ett innovativt sätt göra ett annars svårt hinder i vardagen enkelt och roligt för en stor grupp människor. 

Om Årets initiativ 

Årets initiativ är en utmärkelse som Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling. Årets initiativ finansieras av Fremia och Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond. Juryn för Årets initiativ 2023 består av Malin Lindberg (Luleå Tekniska Högskola), Silvia Kakembo (Arena Opinion), Patrik Schröder (Fremia), Therése Eriksson (Maskrosbarn, vinnare av Årets initiativ 2022) samt Hannah Kroksson (Forum).