Feriearbete för alla är Årets initiativ 2023

1 december 2023

”Feriearbete för alla”, ett initiativ av organisationen Passalen har i dag utsetts till Årets initiativ. Passalen har genom initiativet skapat fördomsbrytande samarbeten och nya förutsättningar för fler unga att få en första erfarenhet av arbetslivet och av att arbeta tillsammans.

Initiativet ”Feriearbete för alla” är ett projekt som drivs av Passalen i samverkan med förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad. Syftet med verksamheten är att verka för ökad inkludering av unga med funktionsvariation i de feriejobb Göteborgs Stad erbjuder unga under skolloven. Insatsen är en lika delar innovativ som skalbar modell för ökad delaktighet och likvärdighet.

”Idén till Feriearbete för alla föddes ur ett tidigare projekt där vi tittade på en digital lösning för extrajobb utifrån att detta efterfrågades av vår målgrupp (barn och unga vuxna med funktionsvariation). I samband med det här projektet tog Passalen reda på vilka arbetsmarknadssatsningar för unga som fanns i staden och fann då feriejobben. Vi hörde oss för i staden kring vår målgrupps delaktighet i feriejobben och kunde då konstatera att det saknades en metod för hur unga med funktionsvariation skulle inkluderas i feriejobben och kunna feriejobba på ett likvärdigt sätt som unga utan behov av stöd eller anpassning.”, säger Julia Skånberg, projektledare för ”Feriearbete för alla”.

”Det bästa med ”Feriearbete för alla” är enligt mig att metoden möjliggör för fler ungdomar att ta del av alla de bra saker ett feriejobb ger såsom möjlighet att tjäna sina egna pengar, stärka tilltron till sin egna förmåga, etablera sig på arbetsmarknaden, få träffa ungdomar från olika delar av staden och en värdefull sysselsättning under sommarlovet som kan bidra till att bryta isolering och utanförskap.”, fortsätter hon.

Juryn har i sin bedömning värderat hur nytänkande initiativet är, vilken effekt initiativet fått eller förväntas få för målgruppen och i förlängningen vårt samhälle, samt hur långsiktigt hållbart innovationen är.

– Civilsamhället är fullt av exempel på hur viktiga ideella organisationer är för att identifiera och möta svåra samhällsproblem med kreativa lösningar. Den förändringskraft som finns att hämta här är enorm. ”Feriaarbete för alla” av Passalen är en bra representant för detta och en insats som har stor potential att verkligen förändra för människor, säger Hannah Kroksson, ordförande, Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Juryns motivering 

Pristagaren av Årets initiativ 2023 visar på den förändringskraft och uppfinningsrikedom som ryms i det svenska civilsamhället. I en tid av växande ofrivillig ensamhet och svåra utmaningar i välfärden har föreningen Passalen tillsammans med enheten arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs stad tagit fram insatsen ”Feriearbete för alla”. Genom att föra samman ungdomar i behov av stöd med andra ungdomar som tillsammans bildar ferieteam på arbetsplatsen har initiativet möjliggjort för hundratals unga i behov av ledsagning att pröva på ett arbete genom de kommunala feriejobben. Att arbeta, klara av utmaningar och tjäna egna pengar vet vi är viktiga beståndsdelar för tilltron till den egna förmågan och något som ger ökad självständighet och sammanhang. ”Feriearbete för alla” sätter på så sätt inte bara ljuset på ett det faktum att unga med funktionsvariation idag står längre ifrån arbetsmarknaden än andra grupper, med risk för långvariga utanförskap som följd, utan bidrar också med en konkret lösning. Genom att samverka nära med det offentliga – från problemformulering till slutresultat – har dessutom en mycket stark grund lagts för ett långsiktigt arbete med goda möjligheter till vidareutveckling och spridning.

Om Årets initiativ 

Årets initiativ är en utmärkelse som Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling. Utmärkelsen finansieras av Fremia samt av Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond. Juryn för Årets initiativ 2023 består av Malin Lindberg (Luleå Tekniska Högskola), Silvia Kakembo (Arena Opinion), Patrik Schröder (Fremia), Therése Eriksson (Maskrosbarn, vinnare av Årets initiativ 2022) samt Hannah Kroksson (Forum).

Utmärkelsen delas ut på Mötesplats Mariatorget i samband med internationella frivilligdagen 5 december.

Länk till pressmeddelande: https://press.socialforum.se/posts/pressreleases/feriearbete-till-alla-tilldelas-utmarkelsen-a