Engagemang i civilsamhället är avgörande för en levande demokrati

15 september 2021

I dag den 15 september firar vi Internationella dagen för demokrati, instiftad av FN. I år är det också 100 år sedan både män och kvinnor fick rösta, när även kvinnor år 1921 fick gå till vallokalen och rösta för första gången i Sverige. En reform som i dag ses som självklar. Men vägen dit har varit allt annat än enkel. Det är människors engagemang i civilsamhället vi har att tacka för denna reform. Den och många andra. Civilsamhällets roll och påverkansarbete har  varit avgörande för att införa den demokrati i Sverige som vi i dag även den ser som självklar.

Frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och kvinnorörelsen tillämpade mer demokratiska former själva och drev igenom demokratireformer för staten, trots hårt motstånd. Många reformer som både skyddar och inkluderar fler i det demokratiska samtalet hade aldrig genomförts utan civilsamhällets organiserade krav. Avkriminalisering av homosexualitet, förbud mot barnaga och religionsfrihet är exempel på mer inkluderande reformer som civilsamhället drivit fram.

Utan människors organisering i civilsamhället hade vår demokrati som vi ser den idag helt enkelt inte funnits. Det civila samhällets organisationer är viktiga pusselbitar för en levande demokrati även idag, och på många andra sätt än bara för rösträtten. Engagemang, medlemskap och ansvarstagande i civilsamhället har varit avgörande i att forma vårt land till den demokrati vi vill att den ska vara, och som andra länder i världen ser upp till. Här får människor organisera sig och föra samtal om de stora och små utmaningar de ser i samhället och finna gemensamma lösningar. Här kan medborgare testa och misslyckas, bli trygga i sin identitet och hitta självförtroende som samhällsmedborgare. Här stärks även demokratin genom att ständigt hålla samtalet om dess gränser levande. Genom att ifrågasätta både lagar och normer och ständigt kräva att de gränser som satts upp omformuleras eller flyttas.

Därför vill vi i dag, på den Internationella dagen för demokrati lyfta fram civilsamhällets enastående förmåga att bidra till och stärka demokratin, sammanhållningen och tilliten i vårt land. Vi vill lyfta fram det demokratiska civilsamhälle som varit avgörande för den demokrati som Sverige har idag. Vi vill också lyfta fram vikten av att vi värnar om dess fortsatta existens och påminna om att det är genom engagemang i civilsamhället som vi alla kan vara med och bidra till en stark och levande demokrati.

Patrik Schröder, ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning