”Den gemensamma styrkan är enorm i civilsamhället”

26 februari 2021
Forum hälsade strax före årsskiftet Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland välkomna som ny medlemsorganisation. Jan Linde är ordförande i föreningen.

– Vi ville gå med i Forum för att kunna bidra med ett regionalt perspektiv – Sveriges folkrörelse finns till allra största del utanför Stockholm. Pandemin har motverkat det stockholmsperspektiv som ofta finns, tack vare att allt i princip sker digitalt, vilket gör det möjligt att inkludera personer och organisationer från hela landet utan onödiga långa resor. Genom vårt medlemskap vill jag också bidra till Forums utveckling. Exempelvis tycker jag att Volontärbyrån är en jättebra verksamhet, och jag skulle gärna se en ökad närvaro i Göteborg.

Länsnykterhetsförbundet är ett paraply för bland andra IOGT-NTO, Hela Människan och Blå Bandet. Det finns länsnykterhetsförbund princip i alla län i Sverige, och föreningarna arbetar förebyggande kring alkohol och droger.

– Jag tror på samverkan över organisationsgränser, och den gemensamma styrkan är enorm i civilsamhället. Om vi ska bygga ett starkt civilsamhälle bygger vi inte det i samverkan mellan förbundsstyrelserna utan vi bygger det i samverkan mellan de som gör det verkliga folkrörelsearbetet. Jag ser att det redan finns bra samverkan mellan organisationsföreträdare på central nivå, men jag skulle vilja se mer samverkan och nätverk mellan de regionala företrädarna bland Forums medlemsorganisationer.

Länsnykterhetsförbundet Västra Götalands medlemsorganisationer vittnar om att pandemin slagit hårt mot människor med missbruksproblematik. Samtidigt har Länsnykterhetsförbundet kunnat nå ut ännu bredare med sitt drogförebyggande arbete. Bland annat har föreningen kunnat nå tio gånger fler deltagare än vanligt, från hela Sverige och till och med från Åland, och den årliga konferensen ”Sverige mot narkotika” kommer i år att kunna ha fler än 2000 deltagare, mot cirka 150 personer normalt.

– Vad har vi lärt oss av pandemitiden? Vad ska vara kvar på nätet när vi öppnar upp igen? Den balansgången pratar vi mycket om nu. Folk längtar säkert efter att få träffas, och vilken typ av verksamhet ska vi i sånt fall hjälpa till med? Vi kommer att ha lärt oss mycket av den här tiden som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete med social hållbarhet och i folkhälsoarbetet mot alkohol och narkotika.

Janne-bilden