Civilsamhället + sociala innovationer = sant!

8 april 2015
A-kassa, bibliotek och folktandvård. Allt har sitt ursprung i olika folkrörelser och föreningar. Forum har sammanställt listan över sociala innovationer som har startats av civilsamhället.

Alla sociala innovationer nedan har startats av civilsamhället. Vissa är i dag kvar i den idéburna sektorn, vissa togs för länge sedan över av det offentliga eller kommersiella aktörer.

A-kassa
Ambulansen och ambulanshelikopter
Apotek
Barnbidrag
Basket, volleyboll och många andra sporter
Bibliotek
Bostadsrätten
Brottsofferjour
BVC (startade som ”Mjölkdroppen”)
Creative Commons
Demensvård
Fair trade
Fjällräddning
Folkhögskolor
Folktandvård
Frivården
Färdtjänst
Förskola
Hemtjänst
Hjälptelefonlinjer (såsom BRIS)
Hund i vården
Hörselklasser
Hörselvård
Klassmorfar
Kollektivhus
Kolloverksamhet
Komvux
Matkooperativ
Minnesotabehandling (AA)
MVC
Permobilen
Personlig assistans
Scouting
SFI
Sjukförsäkring
Sjuksköterskeutbildining
Självhjälpsgrupper (typ AA)
Sjöräddning
Skoldatatek
Skollunch
Social franchising
Studiecirklar
Studiemedel
Sveriges första socialhögskola
Syncentraler
Syntolkad film
Talboks- och punktskriftsbibliotek
Tjej- och kvinnojoursverksamhet
Urban farming
Wikipedia
 
Några konkreta organisationer/verksamheter som bedriver verksamhet som i sig är en social innovation:
BUFFF (fd Bryggan)
Cirkus Cirkör
Crossing Boarders
Friends
Frivården
Glada Hudikteatern
IT-Guide
KRIS
LifeRing
Lugna Gatan
Mamas Retro
Mattecentrum
Missing People Sweden
Process Kedjan (fd Ung X-cons)
Rättviseförmedlingen
SEF (Sveriges ensamkommandes förening)
Skjutsgruppen
Tjejzonen
Volontärbyrån
Världsbutikerna
Yalla-trappan

Har du fler exempel på sociala innovationer som har startats av civilsamhället?

Kontakta oss på kansli@socialforum.se eller ring på: 08-651 07 21 så fortsätter vi att fylla på listan!