Välkommen till Civilsamhällesarenan i Almedalen

3 juni 2022

Civilsamhällets arbete i kris, hat och hot mot ideella och förtroendevalda, internmoms, civilförsvar och IOP. Det är några av ämnena som tio civilsamhällesorganisationer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kommer att lyfta under Almedalsveckan i början av juli. Tillsammans tar organisationerna över Donnerska huset i Visby och arrangerar den 4 och 5 juli fler än 15 seminarier och evenemang, varav de flesta även livesänds.

– Genom det här samarbetet skapar vi utrymme för civilsamhället att tillsammans med politiker och andra aktörer diskutera avgörande frågor och vrida och vända på lösningarna. Almedalen är en demokratiarena där civilsamhället måste ha en stark röst, och därför känns det här samarbetet extra viktigt. Våra organisationer bidrar till demokrati, välfärd och innovation och nu vill vi tillsammans göra plats för frågor som rör våra förutsättningar att verka och utvecklas, säger Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor på Fremia som är en av arrangörerna.

Måndagen den 5 juli kl.10.00-10.40 arrangerar Forum och Volontärbyrån seminariet Så mobiliserar vi frivilligt engagemang i kris såväl som långsiktigt.

Alla Civilsamhällesarenans seminarier hittar du här och i Almedalsprogrammet.

Organisationerna som arrangerar Civilsamhällesarenan är: Civos, Famna, Forum, Fremia, Giva Sverige, LSU, MUCF, NOD, Sensus, Studieförbunden i samverkan, Svenska Röda Korset och Volontärbyrån