Arbetsplatser för alla

25 april 2021
Dagens arbetsmarknad ställer höga krav på kompetens, förnyelseförmåga och problemlösning. Alla verksamheter behöver då vara utformade för alla som har den rätta kompetensen. Och dessa människor kommer att vara väldigt olika. Ett modernt arbetsliv välkomnar olikheter. I projektet Universell utformning av arbetsplatser samverkar flera aktörer, däribland Forum, för att skapa goda förutsättningar att utforma arbetsplatser för alla.

Ett universellt arbetsliv tar vara på kompetens som kan stärka konkurrenskraft och lönsamhet. Universellt arbetsliv ökar vår potential då det inte stänger ute personer med den bästa kompetensen på grund av till exempel funktionsnedsättningar, sexuell läggning, bakgrund eller ålder. Det vinner alla på. UUA är en del av att skapa ett hållbart arbetsliv, en nödvändighet när välfärdssektorn befinner sig i ett akut läge med snabbt växande behov av kompetens och står inför ett stort generationsskifte. Samtidigt har många grupper svårt att komma in på arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättningar, ohälsa eller utländsk bakgrund.

UUA bygger på en helhetssyn som går längre än traditionell handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder. Hellre göra rätt från början än att behöva improvisera enstaka anpassningar. Att införa UUA på din arbetsplats innebär att steg för steg hitta balans mellan verksamhetsutveckling, måluppfyllelse och rättighetsperspektiv.

Du har nu möjlighet att ta del av kostnadsfria utbildningar för att kunna införa UUA på din arbetsplats.

Läs mer och anmäl dig här.

UUA handlar både om att skapa effektiva organisationer och allas rätt att vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor. I vårt arbete med UUA ingår såväl utbildningar som strategisk påverkan.

Titta gärna på följande två Almedalsseminarier:

Arbetet sker i bred samverkan med CSR SwedenForumFunktionsrätt SverigeIF MetallFremiaRandstadSveriges FöretagshälsorSwedavia och Vasakronan. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).