13 inspirerande bidrag går vidare till juryn för Årets initiativ

2 november 2016

Eldsjälar i  det civila samhällets organisationer, folkrörelser och olika sorts föreningar har under lång tid identifierat sociala problem och samhällsutmaningar och kommit med nya metoder för att möta dem – de har tagit ett initiativ. Det här vill vi på Forum hylla och genom ett pris uppmärksamma att civilsamhället även idag är en arena för samhällsförbättrande innovation. Därför lyfter vi nu de 13 initiativ som gått vidare till juryn i årets utlysning av Årets initiativ. Dags att inspireras!

Popkollo

Popkollo skapar möten mellan etablerade svenskar, nyanlända tjejer och transpersoner genom musik. Verksamheten ger en röst till personer som sällan annars representeras i det offentliga rummet. Genom att bistå målgruppen med redskap för att komma till tals bidrar Popkollo till ökad delaktighet, jämställdhet och självkänsla – verktyg för en bättre framtid.

Läs mer om initiativet här.

RFSU Stockholm – Sexualundervisning på Kriminalvården

RFSU Stockholm har tillsammans med Sollentunahäktet tagit initiativ för att prata om sex, relationer och maskulinitetsnormer med unga män på häktet. Det har inneburit en möjlighet att prata om och ifrågasätta machokultur och normer kring att vara kille, som sällan erbjuds och särskilt inte inom kriminalvården. På sikt kan det bidra till en förändrad manskultur och en mer jämställd kvinnosyn som skapar mer frihet för både killar och tjejer att kunna vara sig själva.

Läs mer om initiativet här.

Stockholms Stadsmission – Matmissionen

Matmissionen är Nordens första ”social supermarket”, ett projekt som på en och samma gång tar hand om matsvinn i väldigt stora volymer; skapar ökad egenmakt för medlemmar i ekonomisk utsatthet; och erbjuder platser för arbetsintegration med fokus på yrkescoaching och personlig handledning. Initiativet motverkar fattigdom och ekonomisk utsatthet, samtidigt som det bidrar till en hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer om initiativet här.

Österängens Konsthall

Genom kurser, språkkaféer, workshops, vernissager och festivaler möts barn, unga, nyanlända och den traditionella konstpubliken i Österängens konsthall. Konsthallens läge, i ett av kommunens miljonprogram i stället för centralt belägen, bidrar till den mötesplats som konsthallen utgör – människor från olika kulturer och med vitt skilda erfarenheter av konstvärlden nås. Konsthallen är ett exempel på hur det ideella kulturlivet kan resa sig av egen kraft och hur bristen på pengar och bidrag inte kan stoppa människors längtan efter kultur, samverkan och samhörighet.

Läs mer om initiativet här.

Vi Gör Vad Vi Kan

Vi Gör Vad Vi Kan (VGVVK) startades av en grupp privatpersoner för att hjälpa de människor på flykt som kom till Lesbos. Initiativet växte till något som kan liknas vid en folkrörelse och har nu blivit en insamlingsstiftelse, samtidigt som verksamheten har utvidgats till att nå människor på flykt var de än befinner sig. Genom att visa att det är möjligt för privatpersoner att göra stor skillnad har VGVVK bidragit till människors delaktighet i hjälparbete. De har dessutom skapat en ökad förståelse för och kännedom om flyktingars och nyanländas situation.

Läs mer om initiativet här.

Goda Gårdar

Genom socialt företagande vill Goda Gårdar lyfta en samhällsgrupp, fattiga EU-migranter, som idag finns i Sverige och lever under stort utanförskap, utan skyddsnät och andra sociala skyddslagar. Föreningen anställer personer genom exempelvis städ –och trädgårdstjänst och strävar efter att alla ekonomiskt aktiva ska bli producerande medlemmar. Goda Gårdar är ett initiativ för egenmakt och en möjlig lösning för att motverka arbetsmarknadsexkludering.

Läs mer om initiativet här.

Möllans Basement

Möllans Basement är ”en rolig arbetsförmedling” som riktar sig åt ungdomar och unga vuxna. De har ett stort utbud av sysselsättnings-, arbets -och studieförberedande träning, nätverksmöten och social gemenskap. Möllans Basement arbetar främst på kvällar och nätter och finns därför tillgängliga precis när ungdomar behöver det.

Läs mer om initiativet här.

HSO Jönköping Län – Patientmedverkan genom patientberättelser

HSO Jönköping har skapat ett konkret exempel på patientmedverkan. Genom patientberättelser, som har formulerats i samarbete med en regissör/dramatiker, har patienter fått agera subjekt i sin sjukdom. Vårdpersonal har fått möjlighet att möta patienten som individ och lyssna till individens erfarenheter och tankar. Det bidrar till strävan att se patientens livsvillkor, inte bara hennes sjukdom, samt har lett till ökad ansträngning att utveckla patientråd.

Läs mer om initiativet här.

Fritidsbanken

Fritidsbanken är en verksamhet som bygger på att allmänheten skänker begagnad sport- och fritidsutrustning, som Fritidsbanken sedan lånar ut. Alla kan låna och allt är gratis. Verksamheten berör viktiga områden såsom bättre förutsättningar för föreningsliv, miljö –och återbruk, hälsa, arbetsträning, integration och lokalt engagemang. Organisationen vill bli rikstäckande och stå modell för ett helhetskoncept som kan komma att bli en självklarhet i varje svensk kommun.

Läs mer om initiativet här.

Födelsevrålet

Födelsevrålet är ett initiativ som togs av föräldrar för att kämpa för en bättre och rättvis förlossningsvård. Den föräldraledda organisationen blev en röst för alla som fött, ska föda eller planerar att föda barn, i ett Sverige med högst statistik gällande förlossningsskador i Europa.

Läs mer om initiativet här.

Ny Livskraft Genom Hästar

Föreningen Ny Livskraft Genom Hästar hjälper nyanlända barn med någon form av posttraumatiskt stressyndrom till rehabilitering genom hästkunskap och stärkande av självkänsla och självförtroende. Cirka hälften av nyanlända barn lider av någon form av posttraumatiskt stressymptom och projektet syftar till att adressera problemet innan det påverkar barnens utveckling.

Läs mer om initiativet här.

Assyriska föreningen i Södertälje- Läsa För Integration

Genom metoden Läsa För Integration (LFI) och användandet av svensk litteratur skapas möten där barn får tillgång till det svenska symbolsystemet på ett sätt som även lyfter upp varje barns eget unika språk och bakgrund. Projektet har påverkat lokalsamhällets syn på etniska föreningars förmåga att arbeta aktivt med aktuella samhällsutmaningar och har levererat stort med små medel.

Läs mer om initiativet här.

Cykling utan ålder

Cykling utan ålder är ett ideellt projekt där frivilliga cykelpiloter tillsammans med stadens äldreboenden ser till att äldre kommer ut på cykelturer och får möjlighet att känna vinden i håret. Projektet ger människor i olika åldrar och med olika bakgrund en plattform att träffas och lära sig av varandra. Dessutom kan korta färdtjänstresor med lång väntetid ersättas med en cykeltur. Cykling utan ålder är ett enkelt sätt att skapa välbefinnande och att få folk att engagera sig, och på så sätt skapa ett närmare och varmare samhälle.

Läs mer om initiativet här.

Om Årets initiativ

Forum delar, tillsammans med IBM och Vinnova, ut Årets initiativ till bästa samhällsförbättrande insats. I år fick vi in över 70 nomineringar som alla visar på att civilsamhället är en arena för samhällsförbättrande innovation. Efter två gallringsomgångar har vi tagit ut 13 initiativ som nu skickas till juryn där Forum, IBM och Vinnova sitter tillsammans 2013 års vinnare Mattias Jägerskog, grundare av Skjutsgruppen. Vinnaren kommer att offentliggöras på Civilsamhällesgalan den 5 december. Läs mer och köp biljetter till galan här.